Terroir


Lokacija vinograda i maslinika je u Južnoj Dalmaciji, općina Slivno, položaj Raba-Komarna, 60 kilometara zapadno od Dubrovnika. Radi se o posjedu s otežanim uvjetima gospodarenja, a proteže se na južnim strmovitim padinama brežuljaka koji se spuštaju sve do mora.

Na ovom području maslina je zastupljena od davnina, i poznato je po svom ekstra djevičanskom ulju, dok je uzgoj vinove loze donedavno bio nepoznat.

Vlasnike branda Rizman na sadnju vinove loze potaknula je činjenica da su stručnjaci koji su imali priliku posjetiti ovo područje jednoglasni u procjeni da se radi o iznimno kvalitetnim uvjetima zemljišta (terriora) kao preduvjeta za stvaranje vrhunskih vina.